Polityka prywatności MedTec Pol Sp. z o.o.

Polityka prywatności MedTec Pol Sp. z o.o.

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się pewnie i komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy MedTec Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu (59-700) pod adresem ul. Graniczna 37A (email: lp.ai1718634694paret1718634694-tsbm1718634694@ofni1718634694)  do celów marketingowych i ewidencyjnych. Dane udostępnione w celu wypełnienia umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem Twoich danych osobowych jest MedTec Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu (59-700) pod adresem ul. Graniczna 37A, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433595, REGON 101471193, NIP 7252062895, (email: lp.ai1718634694paret1718634694-tsbm1718634694@ofni1718634694

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Państwa dane osobowe zostały pozyskane podczas zapytania o poradę medyczną drogą mailową lub telefoniczną. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z RODO m.in. poprzez stosowanie protokołu szyfrowania danych SSL, programy antywirusowe etc. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania, przenoszenia, sprzeciwu i cofnięcia zgody wobec przetwarzania. Firma MedTec Pol Sp. z o.o. nigdy NIE udostępniała i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak: miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych żądania sprostowania swoich danych osobowych żądania usunięcia swoich danych osobowych (Prawo do bycia zapomnianym) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych żądania przenoszenia danych osobowych

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Możecie Państwocofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie firma zapewnia, że w każdej chwili zostanie uwzględniona, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa że przetwarzanie danych go dotyczące narusza Rozporządzenie o Ochronie danych Osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI cookies

W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Firma zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach stronę. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres blp.a1718634694ipare1718634694t-tsb1718634694m@ofn1718634694i1718634694ądź telefonicznie pod numerem +48.75 738 35 62.