Rany przewlekłe i oparzenia

Rany

Zdrowy organizm jest zdolny do zamknięcia ran, spowodowanych np. defektami w tkance, poprzez uruchomienie własnych procesów gojenia. Lecz obecnie coraz większa liczba osób cierpi z powodu niegojących się ran przewlekłych. Dodatkowo rany przewlekłe zazwyczaj skutkują zwiększeniem ryzyka infekcji. Sytuacja ta wiąże się z ogromnymi restrykcjami w życiu codziennym dla Pacjenta.

Fizjologiczne gojenie ran

Gojenie rany zachodzi, gdy jest uruchomiony szereg procesów w organizmie. Proces gojenia rany zostaje zapoczątkowany niezwłocznie po wystąpieniu uszkodzenia. Pozostałości komórek lub tkanka martwicza jest usuwana przez makrofagi, które zwrotnie stymulują produkcję fibroblastów. Są one stymulowane do uwalniania kolagenu, niezbędnego do zamknięcia rany.

Proces gojenia

Fizjologiczne gojenie można podzielić na 3 dynamiczne fazy, które wzajemnie się przenikają:

  • Faza zapalna 0-5 dzień
  • W fazie tej rana jest oczyszczana z resztek obumarłej tkanki.

  • Faza wytwórcza 5-21 dzień
  • Wytwarzana jest ziarnina, która wypełnia ranę. Fibroblasty pełnią tu największą rolę.

  • Faza obkurczania i zamykania rany 21-60 dzień
Rana zamyka się, zwiększana jest produkcja nowych włókien kolagenowych. Wytwarzana jest tkanka blizny.

Zaburzenia gojenia ran

Zdrowy organizm stara się sam naprawić ranę tak szybko, jak jest to możliwe zastępując zniszczoną tkankę nowymi komórkami. W przypadku, gdy procesy zaburzające proces gojenia są w przewadze, proces gojenia ran może być zakłócony i utrudniony Gdy działania niezbędne do zaistnienia procesu gojenia nie są w sposób automatyczny wyzwalane lub są zaburzone, mogą narastać problemy z bólem przewlekłym, ograniczoną mobilnością lub nawet może dojść do trwałego uszkodzenia nerwów.

Rany przewlekłe

Rana jest uznana za przewlekłą, jeżeli przez okres 8-12 tygodni nie zaobserwowano wyraźnych oznak gojenia. Zaburzenia krążenia, np. przy otwartej ranie podudzia może prowadzić do rozszerzenia rany na niżej położone warstwy.

Zasady działania MBST

Terapia MBST opiera się na fizycznych regułach rezonansu magnetycznego, które mówią o przyjmowaniu energii przez jądro wodorowe, a następnie o uwalnianiu jej do otaczającej tkanki. Badania naukowe sugerują, że rezonans magnetyczny MBST stymuluje procesy biofizyczne i wyzwala efekty przeciwbólowe i przeciwzapalne. Wpływa na zniszczone komórki w taki sposób, że wyzwala naturalne procesy gojenia. Celem terapii rezonansem magnetycznym MBST jest, by aktywnie wpływać na zaburzone procesy gojenia rany i w ten sposób efektywnie wspierać obszar gojenia rany przewlekłej.